Chi Tiết Sản Phẩm

Nanocal

Mã Sản Phẩm: Premium
Giá: Liên hệ

NANOCAL
KHOÁNG CÂN BẰNG CÁC THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG
MÀU NƯỚC ĐẸP – GIỮ MÀU NƯỚC VÀNG RƠM

THÀNH PHẦN: Trong 1kg gồm có

-   Ca (dạng CaO)         (min –max)                            30 – 45%
-   K (dạng K2O) (min – max)                                       0,1 – 1%
-   P (dạng P2O5) (min – max)                                     1 - 4%
-   Mg (dạng MgSO4) (min – max)                               1 – 3%
-   Chất đệm CaCO3 vừa đủ                                        100%

CÔNG DỤNG

-       Làm giàu khoáng chất cho ao nuôi, hổ trợ tôm lột xác và tạo vỏ

-       Ổn định chất lượng nước, duy trì và ổn định màu nước.

-       Cân bằng các thông số môi trường, ổn định pH, kiềm, tôm lột xác đúng chu kỳ.

-       Khắc phục vàng chân, vàng mang do phèn, phòng ngừa sự thiếu hụt Ca/P giúp tôm chắt vỏ, bóng vỏ

HƯỚNG DẪN  SỬ DỤNG

Tảo thưa đánh buổi trưa, tảo dày hoặc mùa nắng đánh buổi chiều hoặc tối.

Gây màu nước: sử dụng 2 – 3kg/ 1.000m3, kết hợp với đường viên, lúc 9h sáng.

Định kỳ: sử dụng 0,5 – 1kg/1.000m3, 3 -5 ngày sử dụng 1 lần,

Sau khi trời mưa: sử dụng 2 – 3kg/1.000m3, kết hợp với chạy quạt mạnh

Khi tôm khó lột xác, vàng chân, vàng mang: sử dụng 2 – 3kg/1.000m3, sử dụng liên tục 2 ngày.

 

Sản Phẩm Khác

Enzyme Bates

Giá:Liên hệ

Baciger 920

Giá:Liên hệ

Canxi Forte

Giá:Liên hệ

ACID LAC LIQUID K2

Giá:Liên hệ

Degest one 1Kg

Giá:Liên hệ

DEGEST ONE 454g

Giá:Liên hệ

EpiLux 1011

Giá:Liên hệ

Max 20 2.0

Giá:Liên hệ

Hipogan360

Giá:Liên hệ

Beta Glucan Tạt

Giá:Liên hệ

PRO ENZYME C

Giá:Liên hệ

Hipogan

Giá:Liên hệ

Nano 5000 (3Kg)

Giá:Liên hệ

OGRIFLU

Giá:Liên hệ

Supper Alka

Giá:Liên hệ

Epilux 1012

Giá:Liên hệ

Nutriflex

Giá:Liên hệ

C300

Giá:Liên hệ

Bio Block

Giá:Liên hệ

Beta Glucan new

Giá:Liên hệ

Better Astaxathin

Giá:Liên hệ

Bio Block 360

Giá:Liên hệ