Tin Tức

Giải pháp EnZyme trong nuôi tôm

Giải pháp EnZyme trong nuôi tôm

Bước phát triển vược bật của công ty TNHH Thuỷ Sản Tâm Việt là mang dòng Enzyme siêu đậm đặc từ USA cho con tom Việt Nam, mang nhiều hiệu quả cho đường ruột tôm

« 1 2 »